Annu Kotiranta ja Antti-Jussi Tahvanainen: Suomi kärsii tutkimustulosten kaupallistamisvajeesta

Etlassa toimivien SWiPE-tutkijoiden, tutkija Annu Kotirannan ja tutkimuspäällikkö Antti-Jussi Tahvanaisen, tutkimusraportti (22.1.2018) Tutkimustiedon hyödyntäminen kestävän hyvinvoinnin lähteenä – Tuloksia yliopistomaailman valmiuksista edistää löydöksien käyttöönottoa toteaa, että kansainvälisessä vertailussa Suomi näyttää kärsivän tutkimustulosten kaupallistamisvajeesta. Keskeiseksi syyksi tutkijat nostavat yliopistojen nykyisen rahoitusjärjestelmän: kolmannesta tehtävästä suoriutumisesta ei palkita eikä sitä ei ole kytketty ottamaan osaksi tulosohjausta ja yliopistojen saamaa perusrahoitusta. Lisäksi yliopistojen panostukset kaupallistamiseen ovat riittämättömät, osin kannustinten puutteesta johtuen. Annu Kotiranta ja Antti-Jussi Tahvanainen ehdottavat tutkimustensa pohjalta viittä keinoa, joilla tilanne voitaisiin korjata ja tutkimustuloksia voitaisiin hyödyntää yhteiskunnassa. Koko raportti (ETLA Raportit No 80) on luettavissa täältä.

Lue myös Annun ja Antti-Jussin asiaa koskeva blogi täältä.