Alustatyöstä on tarjolla runsas määrä uutta tutkimustietoa

SWiPE-tutkimuskonsortio on tutkinut alustatyötä ja työn uusia muotoja vuodesta 2016 lähtien. Tutkimushanke jatkuu vielä tämän vuoden elokuuhun saakka. Konsortion päätösseminaari järjestetään WORK2019-konferenssin yhteydessä 14.–16. elokuuta Helsingissä.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa SWiPE-konsortiossa on tutkittu monipuolisesti ja monitieteisesti työn ja yrittäjyyden muutosta alustatalouden aikakaudella. Alustatyö, työn murros, yrittäjyys, itsensä työllistäminen, alustatalous, jakamistalous ja digitalisaatio ovat aiheita, joista käydään keskustelua päivittäin. Näillä kaikilla on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, mutta ne muuttavat myös yksilöiden ja organisaatioiden toimintaa. Työn uusia merkityksiä on SWiPE-tutkimuskonsortiossa tarkasteltu yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.

Kevään aikana SWiPE-tutkijat ovat osallistuneet aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja alustatalouteen liittyviin tieteellisiin tilaisuuksiin sekä julkaisseet aiheesta useita tieteellisiä julkaisuja. SWiPE oli mukana esimerkiksi Työterveyslaitoksen ja Strategisen tutkimuksen neuvoston kahden ohjelman, Osaavat työntekijät – Menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat, yhteisessä podcast-sarjassa. Workcast: Töitä alustoilta podcastin voit kuunnella podcastin julkaisusivulta ja Workcast: Avaimet maahanmuuttajien työllistymiseen podcastin voit kuunnella omalta julkaisusivultaan.

Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeille tärkeää on tuottaa tutkimustietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön. SWiPE-tutkimuskonsortio on julkaissut tutkimustulostensa perusteella politiikkasuosituksia, jotta päättäjien käytössä olisi ajankohtaisia, tutkimustuloksiin pohjautuvia suosituksia päätöksenteon tueksi. SWiPE-konsortion politiikkasuosituksiin alustatyöhön liittyen voit tutustua SWiPEn julkaisusivulla. Ne löytyvät myös STN:n sivustolta, jossa on julkaistu myös kaikkien muiden STN:n rahoittamien tutkimushankkeiden politiikkasuositukset.

SWiPEn verkkosivustolla on myös runsaasti muuta tutkimushankkeeseen liittyvää tietoa. Kevään ja syksyn aikana päivitämme sivustolle vielä julkaisemattomia tutkimushankkeemme tuloksia. Jaamme tietoa SWiPE-tutkijoiden työstä ja uusimmista tutkimustuloksista myös Twitterissä @swipe_STN.

Tutkimuskonsortiomme tutkijoiden erityisosaamisalueisiin voit tutustua tutkijaesittelyissä. Ole yhteydessä tutkijoihimme, jos kaipaat lisätietoja!