Alustatalous ja työelämän muutos

Miten työn muutokset ja alustatalous liittyvät yhteen? Aiheesta esitetään enemmän väitteitä kuin tutkittua tietoa. Digitaalisuus muuttaa vauhdilla niin yritysten kuin julkisten palvelujen toimintakenttää ja tuotantotapoja. Niin työn sisällöt kuin työn ja yrittäjyyden tavat ovat murroksessa globaalin talouden sekä uusien teknologioiden ja alustojen myötä. Luovatko digitaaliset alustat uusia yrityksiä ja uutta työtä? Entä millaista uutta työtä ja millaisia uusia yrityksiä alustatalouden myötä syntyy? Digitaalinen työ vaatii uusia taitoja ja kykyjä. Siksi on tärkeää tutkia myös, millä tavalla koulutusinstituutiot pysyvät muutoksessa mukana. Entä miten keikkatalous, start-up -yrittäjyys ja työelämän pysyvät muutokset liittyvät toisiinsa?

Näitä kysymyksiä tutkimme Turun yliopiston, ETLAn ja Työterveyslaitoksen Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston tutkimushankkeessa. SWiPE-hanke on ensimmäinen laajamittainen työn ja yrittäjyyden muutosta alustatalouden aikakaudella tutkiva monitieteinen tutkimuskokonaisuus Suomessa. Yhdessä kansainvälisten kollegoiden ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tutkimme talouden, työn ja osaamisen muutosta monipuolisesti ja monitieteisesti.

Tervetuloa SWiPEn mukaan!


Anne Kovalainen

SWiPE-konsortion johtaja, professori, Turun yliopisto