Alustat muuttavat työntekijän roolia arvonluojana

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä -julkaisun (TEM oppaat ja muut julkaisut 4/2018), jossa eri 15 asiantuntijakirjoituksessa arvioidaan eri näkökulmista digitalisaation ja alustatalouden vaikutuksia arvonluontiin. SWiPE-tutkija Mervi Hasu on yksi julkaisun kirjoittajista.

Mervi Hasu toteaa artikkelissaan Miten työntekijä osallistuu arvonluontiin alustataloudessa?, että työntekijän rooli ja merkitys arvonluonnissa ovat jääneet viimevuosina käyttäjänäkökulman varjoon. Hänen mukaansa työntekijän rooli arvonluojana muuttuu alustojen myötä. Mervi Hasun mukaan alustataloudessa liiketoimintamallin ideana on kitkan vähentäminen markkinoilla palvelun kysyjän ja palvelun tarjoajan välillä.