Rakkaudesta tieteeseen 2018 tarjosi mahdollisuuden hyvään vuorovaikutukseen

Järjestyksessään toinen Rakkaudesta tieteeseen -tapahtuma tarjosi erinomaiset puitteet myös SWiPE-tutkijoille esitellä viimeisimpiä tutkimustuloksia sekä käydä keskustelua ja verkostoitua sidosryhmien kanssa. Konsortion johtaja Anne Kovalainen ja projektitutkija Satu Aaltonen pitivät puheenvuorot ratkaisuriihissä. Anne Kovalainen osallistui ratkaisuriihessä keskusteluun, jossa pohdittiin, miten digitaaliset alustat muuttavat työnteon tapoja ja synnyttävät uusia toimintamalleja. Anne nosti puheessaan esille muun muassa sen, että itsensä … Continued

STN-hankkeet kokoontuivat Interdisciplinary perspectives to change and interventions -tutkimusseminaariin

Strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat sekä Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelmien hankkeet kokoontuivat 18-19. tammikuuta Kuopioon Interdisciplinary perspectives to change and interventions -tutkimusseminaariin. Seminaarissa tutkimushankkeet esittelivät käynnissä olevia interventiotutkimuksiaan ja niissä tähän mennessä saatuja tuloksia. SWiPE-konsortion tutkija Eveliina Saari Työterveyslaitokselta toimi seminaarin pääorganisoijana, ja lisäksi seminaariin osallistui useampi tutkija SWiPE:stä. SWiPE-osahankkeen johtaja, … Continued

Uutta tutkimustietoa asiantuntijatyön työajoista ja palautumisesta

SWiPE-tutkija, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Annina Ropposen Asiantuntijan työajat – yhteydet työhön ja hyvinvointiin -tutkimus- ja kehityshankkeessa tuotettiin tietoa asiantuntijatyön työajoista ja palautumisesta. Tutkimus tehtiin vuosina 2016–2017 ja sen rahoitti Työsuojelurahasto. Tutkimuksessa hyödynnettiin Suomen Ekonomien yhdessä Ambientian kanssa kehittämää ajankäyttösovellusta. Tutkimukseen osallistujat olivat vapaaehtoisia Suomen Ekonomien jäseniä ja IT-alan yrityksen työntekijöitä. Tutkimukseen osallistumisen edellytys oli, että … Continued

Annu Kotiranta ja Antti-Jussi Tahvanainen: Suomi kärsii tutkimustulosten kaupallistamisvajeesta

Etlassa toimivien SWiPE-tutkijoiden, tutkija Annu Kotirannan ja tutkimuspäällikkö Antti-Jussi Tahvanaisen, tutkimusraportti (22.1.2018) Tutkimustiedon hyödyntäminen kestävän hyvinvoinnin lähteenä – Tuloksia yliopistomaailman valmiuksista edistää löydöksien käyttöönottoa toteaa, että kansainvälisessä vertailussa Suomi näyttää kärsivän tutkimustulosten kaupallistamisvajeesta. Keskeiseksi syyksi tutkijat nostavat yliopistojen nykyisen rahoitusjärjestelmän: kolmannesta tehtävästä suoriutumisesta ei palkita eikä sitä ei ole kytketty ottamaan osaksi tulosohjausta ja yliopistojen … Continued

SWiPE-hankkeessa on aloittanut uusia tutkijoita

SWiPE-tutkimuskonsortiossa on tapahtunut henkilöstömuutoksia syksyn ja alkuvuoden aikana. Hankkeessa on aloittanut uusia tutkijoita, joiden myötä tutkimusryhmän osaaminen laajenee entisestään, ja muutoksia on myös tapahtunut osahankkeiden johdossa. Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Laura Seppänen ja Turun yliopiston erikoistutkija Seppo Poutanen on nimitetty osahankkeiden johtajiksi SWiPE-tutkimuskonsortioon. Laura ja Seppo ovat olleet mukana SWiPE-tutkimuksessa alusta lähtien. Osahankkeen johtajana toiminut Työterveyslaitoksen … Continued

Mervi Hasu siirtyi Oslon yliopistoon apulaisprofessoriksi

SWiPE-tutkija ja osahankkeen johtaja, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Mervi Hasu teki syksyllä merkittävän muutoksen urallaan ja aloitti Oslon yliopiston Kasvatustieteen laitoksella vakituisessa toimessa apulaisprofessorina. Työ on lähtenyt käyntiin portaittain ja uuden oppiminen on vienyt aikansa. Mervi jatkaa myös tutkijana SWiPE-konsortiossa. Mervi Hasun apulaisprofessuurin alana Oslon yliopiston Kasvatustieteen laitoksella on työpaikkaoppiminen (workplace learning). – Tehtävänkuvassa puolet on … Continued

SWiPE-tutkija Matti Karinen valittiin UTUGS-tutkijakouluun

SWiPE-tutkija Matti Karinen on valittu Turun yliopiston rahoittamaan tutkijakouluun vaativan hakuprosessin tuloksena. Matti Karinen on toiminut SWiPE-tutkimushankkeessa alusta lähtien tutkimusavustajana. Hän aloitti väitöskirjatyön Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa viime elokuussa. – Valinta tutkijakouluun on hieno asia. UTUGS-tohtoriohjelma antaa mahdollisuuden keskittyä väitöskirjatyöhön täysipainoisesti seuraavan kolmen vuoden ajan. Samalla valinta asettaa vaatimustason ja vastuun korkealle. On etuoikeus olla hakuprosessissa … Continued

Yle Puheessa keskusteltiin: Miten työ muuttuu?

SWiPE-tutkija Eveliina Saari oli vieraana Yle Puhe – Arjen tulevaisuus -ohjelmasarjassa 21.11.2017. Ohjelmassa keskusteltiin siitä, miten työ muuttuu digitalisaation ja alustatalouden myötä. Ohjelmassa pohdittiin muun muassa, minkälaista uutta ammattilaisuutta on syntymässä sosiaali-ja terveyssektorille; uuden ajan ammattilaiset luovat itse toimenkuvansa ja osallistuvat aktiivisesti muutoksen rakentamiseen. Ohjelmassa pohdittiin myös, haluavatko nuoret tehdä ns. joukkoistettua työtä vai saada turvatun … Continued