SWiPE Policy Brief: Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi on turvattava alustatyössä

SWiPE-tutkijat Laura Seppänen ja Annina Ropponen Työterveyslaitokselta ovat laatineet osana SWiPE-tutkimushankkeen tutkimustuloksia politiikkasuositukset alustatyössä huomioitavista työturvallisuuteen, työterveyteen ja työnhyvinvointiin liittyvistä asioista. Suositukset on suunnattu työntekijä- ja työnantajajärjestöille, työ-ja elinkeinoministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle. – Alustatyön tekijät tulisi huomioida sosiaaliturvaa ja eläketurvaa uudistettaessa. Ansainnan ehtojen ja suoritusten arvioinnin perusteiden tulisi olla tekijöille läpinäkyviä ja selkeitä. Suomessa … Continued

Strategisen tutkimuksen uutiskirje, maaliskuu 2019

Strategisen tutkimuksen maaliskuun uutiskirje on ilmestynyt. Uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa strategisen tutkimuksen käynnissä olevasta hausta sekä hankkeiden laatimista politiikkasuosituksista. Lue uutiskirjeestä myös strategisen tutkimuksen neuvoston uuden puheenjohtajan Kimmo Nuotion haastattelu.

STN-ohjelmilta laajat politiikkasuositukset maahanmuuttajien työllisyyden edellytysten kehittämiseksi

Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimusohjelmat Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat, Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat, Tasa-arvoinen yhteiskunta ja Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä niiden alla toimivat seitsemän eri tutkimushanketta ovat julkaisseet yhteiset politiikkasuositukset Maahanmuuttaja osalliseksi ja työhön. SWiPE on yksi mukana olevista tutkimushankkeista ja SWiPE-tutkija Satu Aaltonen sekä ohjelmajohtaja Eveliina Saari osallistuivat policy briefin kirjoittamiseen. Strategisen tutkimuksen eri … Continued

Strategisen tutkimuksen uutiskirje, helmikuu 2019

Strategisen tutkimuksen helmikuun uutiskirje on ilmestynyt. Uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa kuulumisia strategisen tutkimuksen tutkijoita, päättäjiä ja muita sidosryhmiä yhteen koonneesta Ratkaisuja tieteestä -tapahtumasta. Lue uutiskirjeestä myös strategisen tutkimuksen hankkeiden uusimmista tutkimustuloksista ja niiden pohjalta tehdyistä politiikkasuosituksista.

Ratkaisuja tieteestä -tapahtuma tarjosi foorumin ratkaisukeskeiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle

Strategisen tutkimuksen neuvoston kolmannen kerran järjestämä Ratkaisuja tieteestä -tapahtuma kokosi Strategisen neuvoston eri tutkimushankkeiden sidosryhmät, päätöksentekijät, tutkijat ja muut vaikuttajat kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä Finlandia-taloon 14. helmikuuta. Tämänvuotisessa tapahtumassa huomiota oli kiinnitetty erityisesti vuoropuhelun ja erilaisten näkemysten esille tuomiseen sekä ratkaisukeskeisyyteen. Pääteemojen ympärille rakennettujen keskustelujen tavoitteena oli tuoda ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joita … Continued

SWiPE-tutkimuskonsortiossa henkilöstömuutoksia

SWiPE-tutkimuskonsortiossa on tapahtunut henkilöstömuutoksia viime vuoden ja alkuvuoden aikana. Hankkeessa on aloittanut uusia tutkijoita, joiden myötä tutkimusryhmän osaaminen laajenee entisestään, ja muutoksia on myös tapahtunut Etlan osahankkeen johdossa. SWiPE-osahankkeen johtaja, Etlatiedon toimitusjohtaja ja tutkimusjohtaja Petri Rouvinen on nimitetty ekonomistiksi (senior economist) Avance Asianajotoimistoon. Petri jatkaa myös SWiPE-tutkimushankkeessa ja Etlan Senior Fellow’na. Etlan SWiPE-osahankkeen johtajan tehtävään … Continued

Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit julkaistaan Ratkaisuja tieteestä -tilaisuudessa 14.2.2019

Strategisen tutkimuksen vuosittainen Ratkaisuja tieteestä -tapahtuma järjestetään 14.2.2019. Tilaisuudessa STN:n rahoittamat hankkeet kertovat tuloksistaan suurelle yleisölle ja sidosryhmille. Päivän aikana ääneen pääsevät tutkijat, virkamiehet ja poliitikot sekä yleisö. SWiPE on mukana tilaisuudessa kertomassa tutkimustuloksistaan ja keskustelemassa yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Tilaisuudessa julkaistaan Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit, jotka esittelevät ilmiölähtöisesti koko strategisen tutkimuksen kirjon ja tarjoavat tutkimukseen perustuvia näkökulmia myös vaalikeskusteluihin. Korttipakka käsittelee neljää teemaa: … Continued

SWiPE-tutkijat keskustelevat alustatyöstä uusimmassa Workcast – Matkalla töihin! -podcastissä

SWiPE-tutkijat Seppo Poutanen, Petri Rouvinen ja Laura Seppänen keskustelevat uusimmassa Workcast – Matkalla töihin! -podcastissa alustataloudessa tehtävästä työstä, joka läpi leikkaa useita SWiPE-konsortion tutkimuksia. Arjen äänenä Workcastissä kuullaan eurooppalaisten alustatyöntekijöiden ja freelancereiden edunvalvojaa Marco Torregrossaa, joka on myös itse freelancer. Alustatyö, digitaalisilla alustoilla tarjottava työ, jossa ostajat ja myyjät kohtaavat virtuaalisilla työmarkkinoilla, on vielä usein … Continued

Mervi Hasun työryhmälle Norjan tutkimusneuvoston tutkimusrahoitus

Oslon yliopistossa apulaisprofessorina toimiva SWiPE-tutkija Mervi Hasu on työryhmineen saanut Norjan tutkimusneuvoston (The Research Council of Norway) rahoituksen Changing competence requirements in public services: consequences of digitization in general and highly specialized work -hankkeelle. Hankkeessa tutkitaan digitalisaation vaikutuksia terveydenhuollon työtehtäviin, osaamiseen ja työssä oppimiseen. Mervi Hasu toimii hankkeen varajohtajana. Hanketta johtaa professori Monika Nerland Oslon yliopiston kasvatustieteen laitokselta, jossa … Continued

SWiPE Uutiskirje on julkaistu

SWiPE-tutkimuskonsortion vuoden 2019 ensimmäinen uutiskirje on julkaistu! Uutiskirjeessä käsitellään alustataloutta ja alustatyötä koskevia tutkimustuloksia sekä useita SWiPEn kevään ja ensi kesän aktiviteettejä. Uutiskirjeessä esitellään myös työmarkkinajohtajien Jarkko Elorannan, SAK, Sture Fjäderin, Akava, Antti Palolan, STTK, sekä Jyri Häkämiehen, EK, ajatuksia alustataloudesta, digitalisaation yleistymisen myötä tarvittavasta osaamisen kehittämisestä sekä digitaalisten alustojen mahdollisuuksista edentää työn kysynnän ja … Continued