SWiPEn tilaisuudessa Brysselissä puhuttiin alustatalouden vaikutuksista työhön ja koulutukseen

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa tarjosi puitteet SWiPEn Brysselissä oleville sidosryhmille järjestetylle aamukahvitilaisuudelle. SWiPE-tutkijat Anne Kovalainen, Seppo Poutanen ja Kaisa Hytönen kertoivat SWiPEn ajankohtaisista kuulumisista ja viimeaikaisista tutkimustuloksista Euroopan parlamentin jäsenille, heidän avustajilleen, EU-edustuston asiantuntijoille sekä suomalaisten etujärjestöjen edustajille Brysselissä. Tilaisuutta Suomen EU-edustuston puolelta isännöi vastuuvirkamies Kim Fyhr. SWiPE-tutkimuksesta esille nousivat muun muassa ajankohtaiset tutkimustulokset … Continued

Keskustelu työn murroksesta jatkuu

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat neljä tutkimusohjelmaa toteuttivat maalis-huhtikuussa tutkijoille, päättäjille ja asiantuntijoille suunnatun Työn murroksen mestarikurssin. Myös SWiPE osana Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelmaa toi oman asiantuntemuksensa työn murroksen mestarikurssin käyttöön. Neliosaisella Työn murroksen mestarikurssilla kuultiin kaikkiaan 18 tutkijaa, 13 tutkimushanketta ja 16 panelistia, jotka mestarikurssin aikana toivat näkemyksensä kysymykseen siitä, millainen on tulevaisuuden … Continued

Maahanmuuttajien aktiivinen toimijuus edistää kotoutumista

Monikulttuurinen yhteiskunta -tilaisuus päätti Strategisen tutkimuksen neuvoston järjestämän Tutkittua tietoa maahanmuutosta -seminaarien sarjan. 23.4. järjestetyssä tilaisuudessa kuultiin sekä tutkijoita, asiantuntijoita että maahanmuuttajia. Myös SWiPE oli mukana tilaisuudessa. SWiPE-tutkija Satu Aaltonen Turun yliopistosta osallistui paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin, miten monikulttuurinen yhteiskunta saadaan toimimaan. Monikulttuurisuuskeskustelun alustajana toimi vuoden pakolaisnainen Bahar Mozaffari. Monikulttuurinen yhteiskunta -tilaisuuden keynote-puhujana toiminut Tillburgin yliopiston professori Paul … Continued

Työn muutoksessa on mahdollisuus

Viimeisellä Työn murroksen mestarikurssilla tehtiin synteesiä aiempien osioiden pohjalta siitä, miten muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvinvointia. SWiPE-tutkijoista mukana viimeisessä osiossa olivat konsortion johtaja Anne Kovalainen sekä tutkija ja ohjelmajohtaja Eveliina Saari. Erityisesti teknologian vaikutus työn muutokseen puhutti alustajia ja keskustelijoita viimeisellä Työn murroksen mestarikurssilla. Professori Martti Mäntylä nosti omassa alustuksessaan esille digimurroksen yhteiskunnallisia vaikutuksia … Continued

Alustoilla tehtävä työ lisääntyy nopeasti

Alustatyöhön liittyvä tutkimus oli keskeinen teema SWiPE-konsortion ja Työtieteiden keskuksen järjestämässä seminaarissa. Platform as a new form of work -seminaarissa SWiPE-tutkijat kertoivat Akavan jäsenistön keskuudessa tehdyn kyselyn tuloksista sekä Upwork-alustan kautta tehtyyn työhön liittyvistä tutkimustuloksista. Odotukset alustatyöstä ovat myönteisiä ja alustatyön uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. SWiPE-tutkijat Anne Kovalainen ja Sanna Rouhiainen Turun yliopistosta esittelivät Akavan jäsenistölle … Continued

Tulevaisuuden koulutukselta vaaditaan joustavuutta ja työelämälähtöisyyttä

Kolmannella Työn murroksen mestarikurssilla pohdittiin muun muassa työssä oppimista, työllistymiskyvyn säilymistä, osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja yritysvetoista ammatillista koulutusta. SWiPE-tutkija Kaisa Hytönen toi mestarikurssille SWiPE-tutkimushankkeen kokemukset Kone Hissien kanssa tehdystä yhteistyöstä ja esitteli yritysvetoiseen ammatilliseen koulutukseen liittyvän tutkimuksen tuloksia. Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeista mukana kolmannella mestarikurssilla omia tutkimustuloksiaan esille toivat SWiPE-tutkimushankkeen lisäksi Taidot työhön-, Polkuja työhön- ja … Continued

Strategisen tutkimuksen uutiskirje, maaliskuu 2018

Lue Strategisen tutkimuksen maaliskuun uutiskirjeestä kevään aikana toteutettavasta Työn murroksen mestarikurssista, valtion tutkimusrahoituksen uudistuksesta sekä strategisen tutkimuksen uusimmista tuloksista ja ajankohtaisista aiheista.

Alustat muuttavat työntekijän roolia arvonluojana

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä -julkaisun (TEM oppaat ja muut julkaisut 4/2018), jossa eri 15 asiantuntijakirjoituksessa arvioidaan eri näkökulmista digitalisaation ja alustatalouden vaikutuksia arvonluontiin. SWiPE-tutkija Mervi Hasu on yksi julkaisun kirjoittajista. Mervi Hasu toteaa artikkelissaan Miten työntekijä osallistuu arvonluontiin alustataloudessa?, että työntekijän rooli ja merkitys arvonluonnissa ovat jääneet viimevuosina käyttäjänäkökulman varjoon. Hänen … Continued