Työn muutoksessa on mahdollisuus

Viimeisellä Työn murroksen mestarikurssilla tehtiin synteesiä aiempien osioiden pohjalta siitä, miten muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvinvointia. SWiPE-tutkijoista mukana viimeisessä osiossa olivat konsortion johtaja Anne Kovalainen sekä tutkija ja ohjelmajohtaja Eveliina Saari. Erityisesti teknologian vaikutus työn muutokseen puhutti alustajia ja keskustelijoita viimeisellä Työn murroksen mestarikurssilla.

Professori Martti Mäntylä nosti omassa alustuksessaan esille digimurroksen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja ennusti, että moneen työhön tulee tulevaisuudessa digitaalisia elementtejä, jotka nostavat työn arvoa ja tuottavuutta. Hän ennakoi digitaalisuuden ulottuvan kaikkeen työhön ja avaavan uusia mahdollisuuksia. Työelämäprofessori Anne Brunila toi keskusteluun osaamisen tulevaisuuspaneelin näkemyksen siitä, millaista osaamista työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa. Hänen mukaansa erityisesti jatkuvan oppimisen merkitys ja ihmisiltä vaadittavat ominaisuudet korostuvat uudenlaisen osaamisen lisäksi tulevaisuuden työssä. Brunila uskoo, että hyvin monet ammatit säilyvät, mutta samalla työtehtävät, työn sisältö ja tekeminen muuttuvat. Myös perinteinen polku opiskeluista työelämään muuttuu hänen mukaansa. Tämä edellyttää mittavaa jatkuvan oppisen reformia. Jatkuva oppiminen haastaa perinteisen oppimisputken, perinteiset oppimisympäristöt sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen.

SWiPE-hankkeen Anne Kovalainen osallistui yhdessä COPE-hankkeen Ilmo Keskimäen ja Polkuja työhön hankkeen Hanna Virtasen kanssa keskusteluun siitä, miten työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvinvointia. Keskustelussa kiiteltiin koululaitoksen jo nyt tarjoamia hyviä valmiuksia tulevaisuuden työlle. – Työ on tutkimusten mukaan erittäin tärkeä osa yksilön identiteettiä myös tulevaisuudessa. Työ voi kuitenkin tarkoittaa eri asioista eri henkilöille ja työ voi monimuotoistua. Tämä vaatii toimia sekä yhteiskunnalta että yrityksiltä, jotta saadaan luotua pysyvyyksiä ihmisille, korosti Anne Kovalainen keskustelussa. Hänen mukaansa globaalin talouden vaikutus on merkittävä tekijä kansallisvaltioiden päätösten lisäksi alustatalouden tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Eveliina Saari visioi loppupaneelissa tulevaisuuden työelämää yhdessä Anne Brunilan, työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuspäällikkö Heikki Räisäsen ja valtioneuvoston kanslian TOIMI-hankkeen projektipäällikkö Liisa Heinämäen kanssa. Eveliina Saari korosti alustatalouden merkitystä työn muutokselle. – Uskon, että vielä idullaan oleva alustatalous tulee mullistamaan työn organisointia positiivisella tavalla tulevaisuudessa, sanoi Eveliina Saari. Hänen mielestään alustatyön mahdollisuuksien toteutumista tulisi edistää sitä tukevilla normeilla jo tässä vaiheessa.

SWiPE-tutkimushanke oli yksi Strategisen tutkimuksen neuvoston 13 tutkimushankkeesta, jotka olivat mukana Työn murroksen mestarikurssilla. Kurssin neljään osioon ilmoittautui 163 osanottajaa 86 organisaatiosta.

Katso tallenteet 10.4. järjestetyn neljännen mestarikurssin osion alustuksista ja paneelikeskusteluista osoitteesta tasaarvostn.fi.