SWiPEn tilaisuudessa Brysselissä puhuttiin alustatalouden vaikutuksista työhön ja koulutukseen

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa tarjosi puitteet SWiPEn Brysselissä oleville sidosryhmille järjestetylle aamukahvitilaisuudelle. SWiPE-tutkijat Anne Kovalainen, Seppo Poutanen ja Kaisa Hytönen kertoivat SWiPEn ajankohtaisista kuulumisista ja viimeaikaisista tutkimustuloksista Euroopan parlamentin jäsenille, heidän avustajilleen, EU-edustuston asiantuntijoille sekä suomalaisten etujärjestöjen edustajille Brysselissä. Tilaisuutta Suomen EU-edustuston puolelta isännöi vastuuvirkamies Kim Fyhr.

SWiPE-tutkimuksesta esille nousivat muun muassa ajankohtaiset tutkimustulokset siitä, miten asiantuntijatyössä työn ja vapaa-ajan raja katoaa ja alustoilla työskentelevät tarvitsevat tukea ja koulutusta ajanhallintaan sekä yhteistyössä Akavan kanssa tehdystä tutkimuksesta, jossa selvisi, että digitaalisuus on luonteva osa korkeakoulutettujen työtä. Tutkimuksessa digitaalisten työvälineiden ja teknologian uskottiin parantavat henkilön asemaa työmarkkinoilla.

Keskustelua herätti myös ETLAn SWiPE-tutkijoiden viimeaikaiset tutkimustulokset siitä, että Suomi kärsii kansainvälisessä vertailussa kroonisesti tutkimustulosten kaupallistamisvajeesta.

SWiPE-tutkijat kertoivat myös yhteistyössä Koneen Hissit Oy:n kanssa tehdystä tutkimuksesta, jossa on selvinnyt, että yritysvetoinen koulutus pystyy parhaimmillaan tarjoamaan joustavia tapoja kouluttaa työntekijöitä ja se antaa yksilöille hyvät osaamisvalmiudet kestävän työuran rakentamiseksi.

Vilkkaassa keskustelussa pohdittiin muun muassa, onko alustatyöntekijä yrittäjä, palkansaaja tai jotakin tältä väliltä. Alustatyön uskottiin lisääntyvän tulevaisuudessa myös muiden kuin korkeasti koulutettujen piirissä, jolloin alustatyöhön liittyvien valmiuksien huomioiminen aiempaa laajemmin niin lainsäädännössä kuin esimerkiksi koulutuksessa nähtiin tärkeinä.

Tutkijoita kannustettiin myös tuomaan selkeästi esille näkemyksiä siitä, mitä EU-tasolta odotetaan tutkimustulosten näkökulmasta ja minkälaisia asioita tulisi nostaa esille esimerkiksi tekoälyyn liittyvissä asioissa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.