SWiPE-tutkimuskonsortio onnitteli uusia kansanedustajia

SWiPE-tutkimuskonsortio on viimeisen kolmen vuoden aikana tutkinut digitalisaation tuottamia muutoksia työn sisällöissä, digitaalisilla alustoilla tehtävää työtä ja alustataloutta, työn uusia merkityksiä, asiantuntijatyön muutosta, yrittäjyyttä, itsensä työllistämistä, koulutuksen ja työelämän välisiä yhteyksiä sekä maahanmuuttajayrittäjyyttä. Ne ovat kaikki merkittäviä tämän päivän työn ja talouden muutokseen liittyviä ilmiöitä. SWiPE-konsortio lähetti uusille kansanedustajille tervehdyksen, jossa se nosti esiin viisi tärkeää asiaa alustataloudesta kansanedustajien työn pohjaksi:

  1. Digitalisaation mahdollistamat muutokset, kuten alustatalous, eivät tuhoa työtä, mutta muuttavat työn muotoa ja työn organisoitumista.
  2. Suoranainen alustatyö on vielä vähäistä, mutta sen merkitys kasvaa jatkuvasti.
  3. Alustatalous ja muuttuvat työmarkkinat lisäävät tarvetta jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen osana työelämän kehitystä.
  4. Alustatalous mahdollistaa työn tehokkaamman organisoitumisen ja vähentää transaktiokustannuksia.
  5. Alustatyö tarjoaa joustavasti mahdollisuuksia hankkia lisäansioita tai työllistää itsensä kokoaikaisesti useilla eri työnantajilla.

SWiPE on myös julkaissut tutkimustulostensa perusteella ajankohtaisia, tutkimustuloksiin pohjautuvia politiikkasuosituksia päätöksenteon tueksi. SWiPE-tutkimushankkeen politiikkasuosituksiin alustatyöhön liittyen voit tutustua SWiPE-hankkeen julkaisut sivulta.