SWiPE-tutkijat keskustelevat alustatyöstä uusimmassa Workcast – Matkalla töihin! -podcastissä

SWiPE-tutkijat Seppo Poutanen, Petri Rouvinen ja Laura Seppänen keskustelevat uusimmassa Workcast – Matkalla töihin! -podcastissa alustataloudessa tehtävästä työstä, joka läpi leikkaa useita SWiPE-konsortion tutkimuksia. Arjen äänenä Workcastissä kuullaan eurooppalaisten alustatyöntekijöiden ja freelancereiden edunvalvojaa Marco Torregrossaa, joka on myös itse freelancer.

Alustatyö, digitaalisilla alustoilla tarjottava työ, jossa ostajat ja myyjät kohtaavat virtuaalisilla työmarkkinoilla, on vielä usein tilapäinen työn muoto. Esimerkiksi suomalaisista työllisistä alle 0,5 prosenttia työskentelee alustatyössä. Alustatyön uskotaan kuitenkin lisääntyvän tulevaisuudessa ja tarjoavan yhä useammalle vähintään lisäansioita. Motivaation lähteinä jo nyt alustatyötä tekevillä kärkeen nousevatkin joustavuus, vapaus ja lisäansaintamahdollisuudet.

SWiPE-tutkijat pohtivat Workcastissä muun muassa minkälaisia mahdollisuuksia alustatyö tarjoaa ja minkälaisia tekijöitä – sekä matalasti että korkeasti koulutettuja – alustatyö houkuttelee. Tutkijat näkevät, että monista mahdollisuuksista huolimatta tärkeää on kiinnittää huomiota myös niihin alustatyön tekijöihin, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia, epävarmuustekijöitä tai edellyttää uudenlaista sääntelyä.

SWiPE-tutkimushankkeessa on tutkittu muun muassa maailman suurinta ns. valkokaulustyötä välittävää Upwork-alustaa ja sen työllistämiä Suomeen rekisteröityneitä työntekijöitä. Alustatyön yleistyminen herättääkin monia kysymyksiä muun muassa globaalin kilpailun, yhteisöllisyyden ja työturvallisuuden näkökulmasta. Vaikka alustatyö perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan haluun toimia alustoilla, saattavat nämä kysymykset SWiPE-tutkijoiden mielestä korostua, mikäli alustatyöstä tulee jollakin alalla hallitseva työn muoto.

SWiPE-tutkijat pohtivat myös, miten tulevaisuudessa sääntely mahdollistaisi erilaisten työmarkkinastatusten joustavan yhdistelemisen. Globaalin alustan sääntely nähdään hyvin haastavana, vaikka tarve yhtenäisen sääntelyn luomiselle tunnistetaan. Alustatyöntekijöitä tutkijat kannustavat verkostoitumaan, vaihtamaan kokemuksia ja oppimaan toisiltaan.

Yhteiskunnalliseen keskusteluun SWiPE-tutkijat peräänkuuluttavat malttia – asiat nähdään usein turhan mustavalkoisina. Olisi hyvä, jos alustoihin ja alustatyöhön suhtauduttaisiin mahdollisuutena, mutta niin että perusedellytykset olisivat kunnossa.

Marco Torregrossa arvioi, että alustoilla työskentelevillä on mahdollisuus hallita paremmin omaa työtään. Hänen mielestään alustoilla huomio kiinnittyy enemmän työsuoritteeseen kuin käytettyihin työtunteihin. Hän pitää kynnystä alustatyön aloittamisele myös hyvin matalana. Myös hän nostaa yhdeksi alustatyön haasteeksi regulaatioon liittyvät kysymykset.

 

Lue Laura Seppäsen blogi alustatyöstä TTL:n blogisivulta.

Kuuntele uusin Workcast – Matkalla töihin! Töitä alustoilla TTL:n verkkosivuilta.