Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit julkaistaan Ratkaisuja tieteestä -tilaisuudessa 14.2.2019

Strategisen tutkimuksen vuosittainen Ratkaisuja tieteestä -tapahtuma järjestetään 14.2.2019. Tilaisuudessa STN:n rahoittamat hankkeet kertovat tuloksistaan suurelle yleisölle ja sidosryhmille. Päivän aikana ääneen pääsevät tutkijat, virkamiehet ja poliitikot sekä yleisö. SWiPE on mukana tilaisuudessa kertomassa tutkimustuloksistaan ja keskustelemassa yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Tilaisuudessa julkaistaan Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit, jotka esittelevät ilmiölähtöisesti koko strategisen tutkimuksen kirjon ja tarjoavat tutkimukseen perustuvia näkökulmia myös vaalikeskusteluihin. Korttipakka käsittelee neljää teemaa: Teknologian ja työn murrokset, Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia, Osallistuva kansalaisuus sekä Hyvinvointi ja perusturva. Sähköisenä kortit julkaistaan 14.2. Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla.