Seitsemän suositusta digiarjen hallintaan

SWiPE-tutkimushankkeen tutkijat Eveliina Saari, Mervi Hasu ja Sari Käpykangas ovat yhdessä muiden KUMOUS-hankkeen (Palvelutalouden vallankumous – Ihminen digitalisaation keskiössä) tutkijoiden kanssa edistäneet uudenlaisten arkea helpottavien digitaalisten palvelujen ja palveluyhdistelmien kehittelyä. Tutkimuksen kohteena oli seitsemän eri palveluinnovaatiokokeilua, joiden läpivientiä tutkittiin vuosina 2015–2018 ja edistettiin luomalla niille yhteinen oppivan arvioinnin prosessi.

Tutkimus osoitti, että palvelut ja työtehtävät voidaan pitää sisällöllisesti mielekkäinä digitalisaation laajetessa, kun palvelun käyttäjät ja työntekijät otetaan mukaan uusien digitaalisten palveluiden innovointiin ja arviointiin. Tutkimuksessa tunnistettiin onnistuneen ja pysyviä tuloksia tuottavan kokeilun resepti: vahva innostus ruohonjuuritasolla, johdon ja käytännön työntekijöiden välinen vuoropuhelu sekä systemaattinen eteneminen ja kokemuksista saatujen oppien kiteyttäminen.

KUMOUS-hankkeessa päädyttiin seitsemään toimenpide-ehdotukseen. Ammattilaisille ja palvelun käyttäjille suunnatuissa toimenpide-edotuksissa suositellaan, että palveluiden käyttäjät ja työntekijät otetaan mukaan arvioimaan digikokeiluja, ja että työn muutosten ja osaamisen ennakointi nostetaan uudelle tasolle. Lasten ja nuorten digiarkeen liittyvissä toimenpide-ehdotuksissa suositellaan, että oppimisympäristöjä laajennetaan ja perheiden tukeen kiinnitetään huomiota samoin kuin nuorten arjenhallintaan digiaikana. Ikäihmisten osalta KUMOUS suosittelee, että ikääntyneet otetaan mukaan teknologian suunnitteluun, digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan palveluohjausta, ja että teknologian käyttöönottoa ja toiminnan kehittämistä on johdettava rinnakkain.

Toimenpidesuositukset löytyvät KUMOUS Policy Briefistä, jossa päättäjille ja asiantuntijoille on esitetty hankkeen keskeiset tulokset sekä toimenpide-ehdotukset. KUMOUS Policy Brief on luettavissa Digikumous.fi julkaisut -sivulla.