Petri Rouvinen ja Heli Koski uudessa kirjassa: Data ei kulu käytössä

Etlan julkaisemassa ja professori Seppo Honkapohjan ja valtiosihteeri Vesa Vihriälän toimittamassa Suomen kasvu – mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa -kirjassa on erillinen Datamarkkinat ja digitaaliset alustat -luku, jossa SWiPE-tutkija Petri Rouvinen ja Etlan tutkija Heli Koski tarkastelevat erityisesti datan erityisominaisuuksia ja roolia hyödykkeenä ja tuotannontekijänä.

Etlan julkaisema Suomen kasvu – mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa -kirja pyrkii valottamaan Suomen talouskasvun edellytyksiä lähimpien 10–15 vuoden aikana. Kirjoittajat nostavat esille erityisesti uuden tiedon ja sen pohjana olevan tutkimuksen merkityksen. Nimekäs joukko ekonomistikirjoittajia käy läpi taloustieteellisen tutkimuksen pohjalta keskeiset talouskasvuun vaikuttavat tekijät ja arvioivat, missä asennossa nämä ovat tämän päivän Suomessa.

Kirjan viidennessä luvussa Petri Rouvinen ja Heli Koski tarkastelevat dataa hyödykkeenä ja tuotannontekijänä. He toteavat muun muassa, että digituotannossa ei ole samanlaisia kapasiteettirajoitteita kuin aineellisten tuotteiden tuotannossa. Talouskasvun näkökulmasta digialustat mahdollistavat sen, että laaja hajautetusti syntyneiden ideoiden kirjo tulee nopeasti hyödynnettäväksi erilaisissa ja yllättävissä yhteyksissä.

– Data poikkeaa tyypillisestä taloudellisesta hyödykkeestä – sen käyttö ei vähennä datan käytettävyyttä. Data ei kulu käytössä, toteavat Rouvinen ja Koski kirjassa.

He näkevät myös, että datan alihyödyntäminen voi pitkällä aikavälillä heikentää talouskasvua. Talouskasvun näkökulmasta dataa pitäisi tuottaa mahdollisimman laajasti ja jakaa mahdollisimman avoimesti. Arvonluonnissa datasta on kehittymässä merkittävä kilpailutekijä ja kasvun lähde. Petri Rouvinen ja Heli Koski ennustavat muun muassa, että alustayritysten mahdin rajoittaminen on nousemassa yhdeksi keskeisimmistä yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Tekoälyn ja datatalouden nähdään kirjan kirjoittajien mukaan antavan uudenlaisia mahdollisuuksia samalla, kun todetaan, että niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen tulee kiinnittää huomiota. Kirjan toimittaneet Seppo Honkapohja ja Vesa Vihriälä nostavat tärkeimmiksi lähiajan politiikkahaasteiksi muun muassa koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamisen, työperäisen maahanmuuton lisäämisen sekä työmarkkinoiden paremman kyvyn sopeutua shokkeihin.

Tutustu Etlan julkaisuun Suomen kasvu – mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa