Johto ja työntekijät tarvitsevat tukea digitalisaation aiheuttamassa työn muutoksessa

SWiPE-tutkimushankkeen tapaustutkimus, joka kokosi havaintoja automatisaation vaikutuksesta työntekoon sekä ratkaisuja sen mittaamisen ongelmiin, on julkaissut tutkimustuloksia koskevan muistion Työ automatisaation rattaissa, havaintoja työstä ja tuottavuudesta työn murroksessa, Etla muistio 78.

Tapaustutkimuksessa seurattiin valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (Palkeet), joka on keskeinen valtionhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja tarjoava organisaatio. Palkeet on tutkimuskohteena erityisen arvokas, koska se on valtionhallinnon edelläkävijä toimistotyön prosesseja tukevan digitaalisen robotiikan kehittämisessä.

Tutkimus tuo esiin, että automaatio ja robotiikka tuovat vaihtelua työn rutiineihin ja tarjoavat mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Samalla esiin tuli myös kolikon kääntöpuoli: peräkkäiset ja jatkuvat muutokset tekevät työntekijöistä epävarmoja ja hämmentyneitä. Tutkimus toi näkyväksi digitaalisuuteen liittyvän monimutkaisen muutosten verkon, joka vaikuttaa sekä työhön että sen tuottavuuteen.

Tulokset viittaavat siihen, että ihmisen ja koneen yhteinen, hybridimuotoinen palveluntuotanto tuo mukanaan monimuotoisia haasteita työhön, sen tuottavuuteen ja automatisoituja työprosesseja koskevien sijoitusten tuoton arviointiin. Haasteiden voittamiseksi sekä johto että työntekijät tarvitsevat tukea ja tutkimuksessa esitetyn kaltaisia työkaluja digitalisaation aiheuttaman työn muutoksen ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi.

Tapaustutkimuksen toteuttivat SWiPE-tutkijat Martti Kulvik ja Tero Kuusi Etlasta, Maarit Laiho ja Maija Vähämäki Turun yliopistosta sekä Annina Ropponen Työterveyslaitokselta.

Tutustu Työ automatisaation rattaissa, havaintoja työstä ja tuottavuudesta työn murroksessa muistioon täältä.