Jari Hakanen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Jari Hakanen toimii Työterveyslaitoksella tutkimusprofessorina ja sosiaalipsykologian dosenttina Helsingin yliopistossa. Hän on aiemmin toiminut muun muassa tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa ja tutkijana STAKESissa. Jari Hakasella on monipuolinen ura tutkijana, tutkimushankkeiden johtajana ja kouluttajana työhön ja työssä jaksamiseen liittyvissä asioissa ja tutkimushankkeissa kotimaassa ja kansainvälisesti. Jarilla on erinomaiset suhteet oman alansa kansainvälisiin tutkijoihin. Jarin tämänhetkisiä tutkimusalueita ovat erityisesti positiivinen psykologia, työ ja perhe, työhyvinvointi, työn imu ja työuupumus. Jarin työrooliin on aina kuulunut tutkimuksen rinnalla käytännön kehittämishankkeet ja koulutukset organisaatioissa sekä yhteistyö median kanssa.

 

Mikä on vahvuutesi SWiPE-tutkijana?
– Olen sosiaalipsykologi ja tutkinut pitkään työelämäilmiöitä työhyvinvoinnin, työn mielekkyyden ja työn ja muun elämän tasapainon näkökulmista. Viime aikoina olen tutkinut myös työntekijöistä itsestään lähtevää proaktiivista ja sopeutuvaa toimintaa muutoksissa.  Tähän mennessä alustataloutta on tutkittu ja hahmotettu pitkälti yhteiskunta- ja ilmiötasolla. Toivon voivani tuoda hankkeeseen tuntevan, aloitteellisen ja merkityksellisyyttä hakevan ihmisen, joka nousevan alustataloudenkin aikakaudella haluaa voida hyvin ja tehdä tuottavasti mielekästä työtä. Tutkimusorientaationi on erityisesti positiivisissa työelämäilmiöissä ja haluan olla tuomassa voimavaralähtöistä näkökulmaa alustatalouden moninaisiin haasteisiin.

 

Mitä toivoisit SWiPE-tutkimuksen nostavan yhteiskunnalliseen keskusteluun?
– Toivon, että pystymme konkretisoimaan, mitä kaikkea alustatalous merkitsee yhtä lailla yksityisellä kuin julkisella sektorilla työskenteleville ihmisille ja millaisin edellytyksin jokaisen on tässä työelämän murroksessa mahdollista elää hyvää elämää ja löytää mielekäs paikkansa työelämässä. Olisi hienoa, jos voimme tunnistaa ja nostaa esille alustatalouden sellaiset mahdollisuudet, jotka eivät koske vain muutamaa harvaa menestyjää vaan laajasti suomalaisia.