Anne Kovalainen Työn murroksen mestarikurssilla: alustataloustyön muutos on Suomessa vielä orastavaa

Strategisen tutkimuksen neuvoston neljän eri ohjelman järjestämän Työn murroksen mestarikurssin ensimmäisessä seminaarissa 13.3. keskusteltiin Tulevaisuuden työstä. Mukana ensimmäisellä mestarikurssilla esillä olivat SWiPE-hankkeen lisäksi muun muassa COPE-, WeAll- ja WIP -hankkeiden asiantuntemus ja tutkimustulokset.

Ohjelmajohtaja ja SWiPE-tutkija Eveliina Saari totesi avauspuheenvuorossaan, että työn murrokseen – alustatalouden ja digitalisaation vaikutuksiin – liittyy paljon sekä uhkakuvia että hypetystä. Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmat ja niiden hankkeet tarjoavatkin tutkittua tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, jotta työn tulevaisuudesta kehittyy hyvä niin teknologiakehityksen, markkinoiden kuin ihmisten kannalta.

SWiPE-tutkimuskonsortion johtaja Anne Kovalainen toi omassa puheenvuorossaan esille tulevaisuuden työhön liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Hän totesi, että työ on ajankohtainen aihe sekä tutkijoiden, päättäjien kuin suuren yleisön keskuudessa. Työ muuttuu nopeasti ja yksilöiden kyky käsitellä muutosta vaihtelee. Teknologia muuttaa työn sisältöä huimalla vauhdilla ja erityisesti tehtävät, ei niinkään ammatit, muuttuvat.

Työn muutoksessa keskeistä on kysyä mikä muuttuu – millainen työ muuttuu, kenen työ muuttuu, millaisia kvalifikaatioita mukanaan kantava ja vaativa työ muuttuu sekä mikä tulevaisuuden työ on suhteessa sen tekijöihin, työnantajiin, yrityskenttään, julkiseen sektoriin, ammatteihin ja työmarkkinoihin. Anne Kovalainen nosti puheenvuorossaan esille neljä esimerkkiä tämän hetken ja tulevaisuuden alustatyöstä erityisesti talouden näkökulmasta.

– Työmarkkinoilla pysyvyys on kuitenkin vahvempi trendi kuin muutos, totesi Anne Kovalainen. Hänen mukaansa alustataloustyön muutos onkin Suomessa vielä orastavaa.

Muut ensimmäisellä mestarikurssin aihepiirit olivat digitalisuuden vaikutukset sote-työhön, työn rajat ja rajattomuus tulevassa taloudessa sekä tulonjako tulevaisuudessa.

Tutustu tilaisuuden tallenteeseen ja tilaisuudessa käytyyn keskusteluun osoitteessa tasaarvostn.fi

Seuraavat Työn murroksen mestarikurssit järjestetään 20.3. (Nuoret työn kynnyksellä), 27.3. (Työ opettaa) ja 10.4. (Työ, yhteiskunta ja hyvinvointi). Niitä voi seurata joko ilmoittautumalla tilaisuuksiin paikan päälle tai seuraamalla niitä reaaliaikaisista streameistä tai jälkikäteen tasaarvostn.fi-sivustolta löytyvistä tallenteista.

#työnmurros