Alustoilla tehtävä työ lisääntyy nopeasti

Alustatyöhön liittyvä tutkimus oli keskeinen teema SWiPE-konsortion ja Työtieteiden keskuksen järjestämässä seminaarissa. Platform as a new form of work -seminaarissa SWiPE-tutkijat kertoivat Akavan jäsenistön keskuudessa tehdyn kyselyn tuloksista sekä Upwork-alustan kautta tehtyyn työhön liittyvistä tutkimustuloksista. Odotukset alustatyöstä ovat myönteisiä ja alustatyön uskotaan kasvavan tulevaisuudessa.

SWiPE-tutkijat Anne Kovalainen ja Sanna Rouhiainen Turun yliopistosta esittelivät Akavan jäsenistölle tehdyn nettikyselyn tuloksia. Kyselyn tulokset osoittavat, että digitaaliset työkalut ovat erittäin tärkeitä asiantuntijatyössä, ja että asiantuntijatyöntekijät eivät pelkää teknologian kehityksen heikentävän heidän asemaansa työmarkkinoilla. Selvitys osoittaa myös, että 65 prosenttia vastaajista on käyttänyt tai ostanut palveluita alustoilta, mutta suurin osa asiantuntijoista ei ole vielä työskennellyt alustojen kautta. Samaan aikaan 37 prosenttia vastaajista oli halukkaita myymään osaamistaan alustoilla ja alustatyö nähtiin mielenkiintoisena mahdollisuutena, joskaan ei pääasiallisena tulevaisuuden tulonlähteenä.

Tohtorikoulutettava Mareike Seifried Munich School of Managementista ja SWiPE-tutkija Petri Rouvinen Etlasta esittelivät Upwork-alustalla työtä tarjoavien keskuudessa saatuja tutkimustuloksia ja erityisesti suomalaisia Upwork-työntekijöitä. Mareike Seinfried kertoi, että netissä olevan keikkatyövoiman osuus on edelleen melko pieni, joskin heidän osuutensa kasvaa nopeasti. Tutkimustulokset kertovat myös viisi tärkeintä Upwork-työntekijän tehtävää, jotka ovat kääntäminen, netti-, mobiili- ja ohjelmistojen kehittäminen, kirjoittaminen, suunnittelu sekä myynti ja markkinointi. Mareike Seifried esitteli myös kehityshypoteeseja, jotka liittyvät aiempaan menestykseen, hankkeen monimutkaisuuteen ja sopimustyyppiin. Freelancereiden aiempi menestys ja työkokemus samoin kuin työnantajan aiempi kokemus sekä kokemus kiinteähintaisista sopimuksista myönteisesti hankkeen menestykseen. Useiden freelancereiden palkkaaminen hankkeen toteutukseen, tarvittavien taitojen määrä hankkeen toteutuksessa ja hanke-esittelyn pituus vaikuttivat negatiivisesti hankkeen menestykseen.

Petri Rouvinen korosti, että verkossa oleville työmarkkinoille on olemassa todelliset markkinat, jotka mahdollistavat aiemmin kohtaamattoman kysynnän ja tarjonnan, taloudellisesti alihyödynnetyn ajan ja taidot sekä mahdollisuuden työvoimakustannuksista sopimiseen. Hän korosti myös, että alustatyöstä saatu tulo on enimmäkseen lisätuloa erityisesti Suomessa. Petri Rouvinen esitteli myös Etlan, Turun yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Ludwig-Maximilians-Universität Münchenin Upwork-työntekijöitä koskevassa tutkimuksessa saatuja tärkeimpiä motivaatiotekijöitä, joita ovat itsenäisyys, joustavuus, lisäansiot, maineen rakennus ja sopimisen helppous.