Alustatyötä ja itsensätyöllistäjiä koskevista poliittisista menettelytavoista keskusteltiin SWiPEn seminaarissa

SWiPE-tutkimuskonsortio järjesti EU Policies and Initiatives on Platform Work and Light Entrepreneurship -seminaarin 8.4.2019. Tilaisuuden pääpuhuja oli Marco Torregrossa, European Forum for Independent Professionals -yhdistyksen pääsihteeri.

Seminaarissa keskusteltiin alustatyötä, freelancereita ja itsensätyöllistäjiä koskevista hyvistä poliittisista menettelytavoista ja aloitteista Torregrossan esiin nostamien lukuisten Euroopan maita ja Yhdysvaltoja koskevien esimerkkien kautta. Itsensätyöllistäjien asemaa käsitellään eri maiden lainsäädännössä eri tavoin. Esimerkiksi Saksassa ja Isossa-Britanniassa itsensätyöllistäjille on haluttu luoda oma kolmas kategoriansa työntekijöiden ja yrittäjien lisäksi. Belgiassa ja Australiassa on puolestaan pyritty luomaan tarkempi itsensätyöllistäjien määritelmä, joka soveltuisi osaksi jo olemassa olevaa lainsäädäntöä.

– Itsensätyöllistäjien määritelmän ja aseman tarkennus on tärkeää sosiaaliturvan ja verotuksen kannalta, Torregrossa totesi. Hän huomautti myös, että on mietittävä tarkkaan, voidaanko itsensätyöllistäjistä puhua yrittäjinä. Suomessa esimerkiksi laskutuspalvelua käyttävistä freelancereista puhutaan kevytyrittäjinä. Tätä termiä ei Torregrossan mukaan käytetä missään muualla kuin Suomessa.

Euroopasta löytyy useita esimerkkejä hyvistä menettelytavoista, joita voisi Torregrossan mielestä ottaa käyttöön myös Suomessa. Marco Torregrossa toivoo lisää aiheesta tehtävää tutkimusta ja tutkimukseen perustuvia politiikkasuosituksia.