2018

Pajarinen, M., Rouvinen, P., Claussen, J., Hakanen, J., Kovalainen, A., Kretschmer, T., Poutanen, S., Seifired, M. & Seppänen, L. (2018). Upworkers in Finland: Survey Results. ETLA Report No 85.

Rouhiainen, S. (2018). Asiantuntijatyö alustatalouden aikakaudella -kyselyn raportti. SWiPE-report. Turku School of Economics.

Jännäri, J. (2018). Mediated construction of an ideal gendered manager and employee. Turku: University of Turku, Painosalama Oy. DOI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7287-6

Stenholm, P. (2018). Suomalaisilla pk-yrityksillä on matkaa digitalisaation mahdollisuuksiin. SWiPE-report. Turku School of Economics.

Hytönen, K. & Kovalainen, A. (2018). Koulutuksen ja työelämän rajapinnat yritysvetoisessa ammatillisessa koulutuksessa: Tapaustutkimus KONE Hissit Oy. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 1, 26–43.

Saari, E., Käpykangas, S. & Hasu, M. (2018). Ammattilaiset oman työnsä käsikirjoittajina: palveluohjaajat muuttuvien palveluiden navigaattoreina. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 1, 62–80.

Poutanen, S. (2018). Gender, Economy and Time. In Heinonen, J. & Vainio-Korhonen, K. (eds.) Women in Business Families – From Past to Present. Abingdon & New York: Routledge.

Aaltonen, S. & Akola, E. (2018). The role of trust and bridging social capital in immigrant business owners’ start-up process. In U. Hytti, R. Blackburn, S. Tegtmeier(Eds.), The Dynamics of Entrepreneurial Contexts: Frontiers in European Entrepreneurship Research. Edward Elgar: Cheltenham, 35–53.

Ropponen, A., Bergbom, B., Härmä, M. & Sallinen, M. (2018). Asiantuntijatyön työajat : yhteydet työhön ja hyvinvointiin. Tietoa työstä. Työterveyslaitos.

Kovalainen, A. (2018). Qualitative research in entrepreneurship. In D. De Clercq, J. Heinonen & R. Blackburn (Eds.), The SAGE Handbook of Small Business and Entrepreneurship. London, Thousand Oaks & New Delhi: Sage.

Kotiranta, A. & Tahvanainen, A.-J. (2018). Tutkimustiedon hyödyntäminen kestävän hyvinvoinnin lähteenä. ETLA Working Papers 80.

Harju, L. K., Hakanen, J. J., & Schaufeli, W. B. (2018). A multilevel study on servant leadership, job crafting, and job boredom. Journal of Managerial Psychology. Available as early view publication.

Kovalainen, A. & Poutanen, S. (2018). Yrittäminen ja yrittäjyys – vähenevän palkkatyön korvaaja ja hyvinvoinnin tuottaja. Teoksessa T. Michelsen, K. Reijula, L. Ala-Mursula, K. Räsänen & J. Uitti (Eds.), Työelämän perustietoa. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Poutanen, S. (2018). Critical perspectives in entrepreneurship research. In D. De Clercq, J. Heinonen, & R. Blackburn (Eds.), The SAGE Handbook of Small Business and Entrepreneurship. London, Thousand Oaks & New Delhi: Sage.

 

2017

Pollard, J., Down, S., Richter, P. & Ram, M. (Article first published online: 2017) Financialisation and small firms: a qualitative analysis of bio-science and film and media firms. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship.

Wahlström, M., Seppänen, L. & Schaupp. M. (2017). Tulkitseva työtapa ja sen tukeminen. Videoavusteinen keskustelumenetelmä robottikirurgiassa. Työterveyslaitos.

Seppänen, L., Schaupp, M. & Wahlström, M. (2017). Enhancing learning as theoretical thinking in robotic surgery. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7, 84–103.

Mäkikangas, A. & Hakanen, J. J. (2017). Työstä hyvinvointia mutta millaista? Työhyvinvoinnin monet kuvaajat. Teoksessa A. Mäkikangas, S. Mauno & T. Feldt (Eds.), Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Seppälä, P. & Hakanen, J. J. (2017). Työn voimavarat, vaatimukset ja niiden tuunaaminen. Teoksessa A. Mäkikangas, S. Mauno & T. Feldt (Eds.), Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Hakanen, J.J., Kuusela, S. & Pessi, A.B. (2017). Myötätuntoinen johtaminen. Teoksessa A.-B. Pessi, F. Martela & M. Paakkanen (Eds.), Myötätunnon mullistava voima. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Hakanen, J. J. (2017). Työn imu – energiaa ja innostusta työssä. Teoksessa K. Salmela-Aro & J.-E. Nurmi (Eds.), Mikä meitä liikuttaa. Motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Ilonen, S., Stenholm, P., Heinonen, J. (2017) Identifying and understanding entrepreneurial decision-making logics in entrepreneurship education. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, DOI: 10.1108/IJEBR-05-2017-0163.

Koutroumpis, P., Leiponen, A. & Thomas, L. (2017). The (Unfulfilled) Potential of Data Marketplaces. ETLA Working Papers 53.

Poutanen, S. & Kovalainen, A. (2017). Gender and Innovation in the New Economy – Women, Identity, and Creative Work. New York: Palgrave Macmillan.

WORK2017 Conference Abstracts. (2017). University of Turku. ISBN 978-951-29-6882-4

Berthelsen, H., Westerlund, H., Hakanen, J. J. & Kristensen, T.S. (2017). It is not just about occupation, but also about where you work. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 45, 372–379. DOI: 10.1111/cdoe.12300

Hakanen, J.J., Seppälä, P., & Peeters, M.C.W. (2017). High job demands, still engaged and not burned out? The role of job crafting. International Journal of Behavioral Medicine, 24, 619–627.

Hakkarainen, K. P. J., Hytönen, K., Vekkaila, J. E. & Palonen, T. (2017). Networked expertise, relational agency, and collective creativity. In Edwards, A. (Eds.), Working Relationally in and across Practices. Cultural-Historical Approach to Collaboration. Cambridge: Cambridge University Press.

Hechavarria, D., Terjesen, S., Stenholm, P., Brännback, M. & Lang, S. (2017). More Than Words: The Impact of Linguistic Structures on Female Entrepreneurial Activity. Entrepreneurship Theory and Practice. DOI: 10.1111/etap.12278

Koutroumpis. P., Leiponen, Aija., Thomas Llewellyn (2017). The Young, the Old and the Innovative: The Impact of R&D on Firm Performance in ICT versus Other Sectors. ETLA Working Papers 51.

Koutroumpis, P., Leiponen, A., & Thomas, L. (2017). Invention Machines: How Control Instruments and Information Technologies Drove Global Technologigal Progress over a Century of Invention. ETLA Working Papers 52.

Nielsen, K., Nielsen M.B., Ogbonnaya, C., Känsälä, M., Saari, E. & Isaksson, K. (2017). Workplace resources to improve both employee well-being and performance: A systematic review and meta-analysis. Work & Stress, 31, 101–120. DOI: 10.1080/02678373.2017.1304463

Seppänen, L., Kloetzer, L., & Riikonen, J. (2017). Encourager la réflexion en chirurgie robotique: l’auto-confrontation croisée comme instrument de développement du travail interprétatif dans un environnement technologique complexe. (Encouraging reflection in robotic surgery: crossed self-confrontations as an instrument for developing interpretive practice in a complex technological environment). Psychologie du Travail et des Organisations, 23, 117–136.

Seppänen, L. (2017). Learning challenges and sustainable development: A methodological perspective. Work: A Journal for Prevention, Assessment and Rehabilitation, 57, 315–324.

Seppänen, L. & Toiviainen, H. (2017). Relational agency in the development of tools of service networks. In A. Edwards (Eds.), Working relationally in and across practices. Cultural-historical approaches to collaboration. Cambridge: Campridge University Press.

Vihriälä, V., Rouvinen, P., Ali-Yrkkö, J., Lehmus, M. (2017). Riding the Wave – Finland in the Changing Tides of Globalisation. Helsinki: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

 

2016

Berthelsen, H., Hakanen, J.J., Kristensen, T., Lönnblad, A., & Westerlund, H. (2016). A Qualitative Study on the Content Validity of the Social Capital Scales in the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II). Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 1, 1–13.

Hakanen, J. J. & Bakker, A. B. (2016). Born and bred to burn out: A life-course view and reflections on job burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 22, 354–364. DOI: 10.1037/ocp0000053

Harju, L. & Hakanen, J. J. (2016). An Employee Who Was Not There: A study of job boredom in white-collar work. Personnel review, 45, 374–391.

Harju, L. K., Hakanen, J. J., & Schaufeli, W. B. (2016). Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study. Journal of Vocational Behavior, 95, 11–20.

Heinonen, J. & Hytti, U. (2016). Entrepreneurship mission and content in Finnish policy programmes. Journal of Small Business and Enterprise Development, 23, 149–162, DOI: 10.1108/JSBED-10-2014-0170

Laalo, H. & Heinonen, J. (2016). Governing the entrepreneurial mindset: Business students’ constructions of entrepreneurial subjectivity. European Educational Research Journal, 15, 696-713, DOI: 10.1177/1474904116662288

Mäkikangas, A., Aunola, K., Seppälä, P., & Hakanen, J.J. (2016). A multilevel perspective on the happy-productive worker hypothesis: Shared job crafting as a moderator of the work engagement-team performance relation. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 89, 772–790.

Poutanen, S. & Kovalainen, A. (2016). Innovating is not of the spirit world – depicting a female inventor’s unique path with materiality-friendly gender concepts. In G. Alsos, U. Hytti & E. Ljunggren (Eds.) Research Handbook on Gender and Innovations. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Poutanen, S. & Kovalainen, A. (2016). Professionalism and Entrepreneurialism. In M. Dent, I. L. Bourgeault, J.-L. Denis & E. Kuhlmann (Eds.) Routledge Companion to the Professions and Professionalism. Abingdon & New York: Routledge.

Poutanen, S., Kovalainen, A. & Jännäri, J. (2016). Construction of the female global top manager. The Economist. International Journal of Media & Cultural Politics, 12, 193–212.

Seppänen, L. & Riikonen, J. (2016). Learning interpretativeness for sustainability: Exploring the self-confrontation method in robotic surgery. In A. Heikkinen & A. Harju (Eds.) Adult Education and the Planetary Condition. Freedom and Responsibility in Liberal Adult Education. http://issuu.com/svv-ohjelma/docs/adult_educ_planetary_cond_2016?e=15627691/36835887

Stenholm, P., Heinonen, J. & Pukkinen, T. (2016). Firm Growth in Family Businesses – The Role of Entrepreneurial Orientation and Entrepreneurial Activity. Journal of Small Business Management, 54, 697–713.

Stenholm, P. & Renko, M. (2016). Passionate Bricoleurs and New Venture Survival. Journal of Business Venturing, 31, 595–611.

Vogt, K, Hakanen, J.J., Jenny, G.J. & Bauer, G.F. (2016). Sense of Coherence and the Motivational Process of the Job Demands–Resources Model. Journal of Occupational Health Psychology, 21, 194–207.