SWiPE-tutkimus on vahvasti mukana uusimmassa Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa

Uusin Ammattikasvatuksen aikakauskirjan numero (1/2018) on tehty yhteistyössä Strategisen tutkimuksen neuvoston WORK-ohjelman tutkimushankkeiden kanssa. Mukana on kaksi SWiPE-tutkimushankkeeseen liittyvää artikkelia, joista toinen käsittelee yritysvetoista ammatillista koulutusta ja toinen uutta kehittymässä olevaa ammattilaisuutta sote-alalla. Kaisa Hytösen ja Anne Kovalaisen artikkeli Koulutuksen ja työelämän rajapinnat yritysvetoisessa ammatillisessa koulutuksessa: Tapaustutkimus Kone Hissit Oy tarkastelee työelämän ja koulutuksen välisiä yhteyksiä ja … Continued

SWiPEn tilaisuudessa Brysselissä puhuttiin alustatalouden vaikutuksista työhön ja koulutukseen

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa tarjosi puitteet SWiPEn Brysselissä oleville sidosryhmille järjestetylle aamukahvitilaisuudelle. SWiPE-tutkijat Anne Kovalainen, Seppo Poutanen ja Kaisa Hytönen kertoivat SWiPEn ajankohtaisista kuulumisista ja viimeaikaisista tutkimustuloksista Euroopan parlamentin jäsenille, heidän avustajilleen, EU-edustuston asiantuntijoille sekä suomalaisten etujärjestöjen edustajille Brysselissä. Tilaisuutta Suomen EU-edustuston puolelta isännöi vastuuvirkamies Kim Fyhr. SWiPE-tutkimuksesta esille nousivat muun muassa ajankohtaiset tutkimustulokset … Continued

Keskustelu työn murroksesta jatkuu

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat neljä tutkimusohjelmaa toteuttivat maalis-huhtikuussa tutkijoille, päättäjille ja asiantuntijoille suunnatun Työn murroksen mestarikurssin. Myös SWiPE osana Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelmaa toi oman asiantuntemuksensa työn murroksen mestarikurssin käyttöön. Neliosaisella Työn murroksen mestarikurssilla kuultiin kaikkiaan 18 tutkijaa, 13 tutkimushanketta ja 16 panelistia, jotka mestarikurssin aikana toivat näkemyksensä kysymykseen siitä, millainen on tulevaisuuden … Continued

Maahanmuuttajien aktiivinen toimijuus edistää kotoutumista

Monikulttuurinen yhteiskunta -tilaisuus päätti Strategisen tutkimuksen neuvoston järjestämän Tutkittua tietoa maahanmuutosta -seminaarien sarjan. 23.4. järjestetyssä tilaisuudessa kuultiin sekä tutkijoita, asiantuntijoita että maahanmuuttajia. Myös SWiPE oli mukana tilaisuudessa. SWiPE-tutkija Satu Aaltonen Turun yliopistosta osallistui paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin, miten monikulttuurinen yhteiskunta saadaan toimimaan. Monikulttuurisuuskeskustelun alustajana toimi vuoden pakolaisnainen Bahar Mozaffari. Monikulttuurinen yhteiskunta -tilaisuuden keynote-puhujana toiminut Tillburgin yliopiston professori Paul … Continued

Hyvällä johtamisella parempaa yhteistoimintaa ja enemmän tulosta

Olen pohtinut pidemmän aikaa sitä, miksi yhteistoiminta ei suomalaisilla työpaikoilla suju niin hyvin kuin sen pitäisi. Johtuuko se suomalaisten mielenlaadusta, keskustelukulttuurin kehittymättömyydestä, hierarkkisesta johtamisesta, osaamattomuudesta jakaa vastuuta ja päättää asioista yhdessä, luottamuksen puutteesta, toimimattomasta lainsäädännöstä – vai mistä? STTK:n teettämien kansalaiskyselyiden ja henkilöstön edustajille teetettyjen kyselyiden tuloksena ovat toistuvasti nousseet esiin ongelmat ja puutteet niin … Continued

Työn muutoksessa on mahdollisuus

Viimeisellä Työn murroksen mestarikurssilla tehtiin synteesiä aiempien osioiden pohjalta siitä, miten muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvinvointia. SWiPE-tutkijoista mukana viimeisessä osiossa olivat konsortion johtaja Anne Kovalainen sekä tutkija ja ohjelmajohtaja Eveliina Saari. Erityisesti teknologian vaikutus työn muutokseen puhutti alustajia ja keskustelijoita viimeisellä Työn murroksen mestarikurssilla. Professori Martti Mäntylä nosti omassa alustuksessaan esille digimurroksen yhteiskunnallisia vaikutuksia … Continued

Monikulttuurinen yhteiskunta -tilaisuus päättää STN:n seminaarisarjan maahanmuutosta, 23.4.2018

Maahanmuuttoa käsittelevän seminaarisarjan neljännessä ja samalla viimeisessä osassa 23.4. keskustellaan maahanmuuttoon mahdollisuuksista ja haasteista maahanmuuttajien ja vastaanottavan maan näkökulmia toisiinsa suhteuttaen. SWiPE-tutkija Satu Aaltonen on mukana keskustelussa. Aika: 23.4.2018 klo 11:30 – 16:30 Paikka: Pankkisali, ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Helsinki Seminaarisarjan järjestävät yhteistyössä viisi STN-rahoitteista tutkimusohjelmaa: Kaupungistuva yhteiskunta, Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä Tasa-arvoinen yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat ja Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat. Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Alustoilla tehtävä työ lisääntyy nopeasti

Alustatyöhön liittyvä tutkimus oli keskeinen teema SWiPE-konsortion ja Työtieteiden keskuksen järjestämässä seminaarissa. Platform as a new form of work -seminaarissa SWiPE-tutkijat kertoivat Akavan jäsenistön keskuudessa tehdyn kyselyn tuloksista sekä Upwork-alustan kautta tehtyyn työhön liittyvistä tutkimustuloksista. Odotukset alustatyöstä ovat myönteisiä ja alustatyön uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. SWiPE-tutkijat Anne Kovalainen ja Sanna Rouhiainen Turun yliopistosta esittelivät Akavan jäsenistölle … Continued