Pekka Stenholmista apulaisprofessori

SWiPE-tutkimushankkeessa alusta asti tutkijana toiminut KTT, dosentti Pekka Stenholm aloitti elokuun alussa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessorina. Pekka on keskittynyt tutkimaan erityisesti alkuvaiheen yrittäjyyttä sekä instituutioiden ja yrittäjyyden välistä suhdetta. Hän on työskennellyt aktiivisesti myös yrittäjyyskoulutuksen parissa ja muun muassa luotsannut poikkitieteistä Startup!-kurssia Turun yliopistossa menestyksekkäästi jo vuosien ajan sekä ollut … Continued

Society, Diversity and Markets -seminaari, 17.10.2018

Society, Diversity and Markets – multidisciplinary discussions on the role of ethnic minorities in society and markets SWiPE-hanke järjestää Society, Diversity and Markets –seminaarin keskiviikkona 17.10.2018 Turun kauppakorkeakoulussa. Seminaarin aiheena on etnisten vähemmistöjen asema yhteiskunnassa ja markkinoilla. Tilaisuuden pääpuhujana on professori Monder Ram. Ram johtaa Centre for Research in Ethnic Minority Entrepreneurship -keskusta Iso-Britannian Astonin … Continued

Monimuotoinen työ muokkaa työmarkkinoita

Mikä alustatalous, miten se liittyy minuun ja työhöni? Tätä ihmettelee moni palkkatyössä oleva ja asiantuntijatyötä tekevä korkeakoulutettu. Alustatalous on jo tätä päivää ja epäilemättä tulevaisuutta yhä useamman työtä tekevän kohdalla. Isossa kuvassa alustatalous on osa teknologisen kehityksen ja digitalisaation aiheuttamaa laajempaa työn ja työelämän murrosta ja monimuotoisuutta. Tämä on sekä mahdollisuus että haaste. Tavalla tai … Continued

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen työn murroksessa -seminaari, 20.9.2018

Strategisen tutkimuksen neuvoston WORK- ja HEALTH-ohjelmat järjestävät yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa seminaarin Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen työn murroksessa torstaina 20.9.2018 Helsingissä. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille STM:n asiantuntijoille sekä WORK- ja HEALTH-ohjelmien tutkijoille. Tutkimushankkeiden alustukset tulevat Osaavat työntekijät- menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat –ohjelmista. SWiPE-hankkeesta seminaarissa on puhumassa TTL:n vanhempi tutkija … Continued

WORK2019-konferenssi, 14.-16.8.2019

Neljäs poikkitieteellinen WORK-konferenssi työn ja työelämän tutkimuksesta 14.-16.8.2019 Helsingissä Helsingissä Finlandia-talossa elokuussa 2019 järjestettävä kansainvälinen WORK2019-tiedekonferenssi keskittyy ajankohtaiseen työelämän tutkimukseen monitieteisesti. Konferenssi järjestetään jo neljättä kertaa jatkumona menestyksekkäille WORK2013, WORK2015 and WORK2017 -konferensseille. Konferenssin järjestää Suomen Akatemian SWiPE -tutkimuskonsortio yhdessä Turun yliopiston Työtieteiden keskuksen sekä Työterveyslaitoksen kanssa. WORK2019 konferenssin teema Real Work in the Virtual World … Continued

Osaamisella tulevaisuuteen -tutkimusseminaari, 7.11.2018

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien WORK- ja HEALTH-ohjelmien yhteinen tutkimusseminaari Osaamisella tulevaisuuteen järjestetään keskiviikkona 7.11.2018 Helsingissä. SWiPE-hankkeesta vanhempi tutkija, ohjelmajohtaja Eveliina Saari TTL:lta sekä tutkijatohtori Kaisa Hytönen Turun yliopistosta ovat mukana seminaarin suunnitteluryhmässä. Seminaari on kutsutilaisuus. Tutkimusseminaarissa käsitellään tulevaisuuden työelämän keskeisiä aiheita, kuten työn murros, luovuus ja sosiaaliset taidot, hyvinvointi ja eettiset toimintatavat sekä monikulttuurisuuden mahdollisuudet. … Continued

Toimenkuvien räätälöinnin avulla potkua sote-palveluihin

Tiukat ammattiryhmien rajat sosiaali- ja terveyspalvelualalle tyypillisiä Suomessa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön toimenkuvista ja pätevyydestä säädetään tarkasti laeissa ja asetuksissa. Kaikkien tuntemat toimenkuvat varmistavat työn sujuvan etenemisen ja terveyspalvelujen laadun sekä potilasturvallisuuden. Toimenkuvat ovat olleet muihin ammattialoihin verraten selkeitä ja sopimusjärjestelmä kattava. Sosiaali- ja terveydenhuollon reformissa yhtenä toimenpiteenä on joustavoittaa kelpoisuusehtoja ja henkilöstörakennetta koskevia velvoitteita … Continued

Korkeakoulutetut asiantuntijat hyödyntävät laajasti digitaalisia työvälineitä

SWiPE-tutkimushankkeen tuoreessa Asiantuntijatyö alustatalouden aikakaudella -tutkimuksessa selvitettiin, miten työn digitalisoituminen ja alustatalouden kasvu sekä niiden mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet näkyvät korkeasti koulutettujen akavalaisten asiantuntijatyötä tekevien työssä. Kyselyaineisto kerättiin 2 326 Akavan jäseneltä marraskuun 2017–tammikuun 2018 aikana. SWiPE-konsortiossa tutkimustyöstä vastasi projektitukija Sanna Rouhiainen Turun yliopistosta. Tutkimustuloksista selviää, että akavalaiset asiantuntijat hyödyntävät digitaalisia työvälineitä varsin laajasti. … Continued

Tuore tutkimus asiantuntijatyöstä alustatalouden aikakaudella: Akavalaiset uskovat digitalisaation vaikuttavan myönteisesti omaan työmarkkina-asemaan

Tuore tutkimus osoittaa, että korkeakoulutetut asiantuntijatyön tekijät hyödyntävät laajasti digitalisaation ja teknologian kehityksen tuomia mahdollisuuksia. Digitalisaation ja teknologian kehityksen ei uskota vähentävän asiantuntijoiden työmäärää. Alustoilla työskentely ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen alustoilla on kuitenkin edelleen vähäistä. Osaamisen kehittäminen on asiantuntijatyössä usein oma-aloitteista ja omakustanteista. Tulokset käyvät ilmi Turun yliopiston, Etlan ja Työterveyslaitoksen SWiPE-tutkimushankkeen 2 326 Akavan … Continued