SWiPE on Turun yliopiston, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Työterveyslaitoksen muodostama tutkimuskonsortio. Sen johtajana toimii professori Anne Kovalainen Turun yliopistosta.

Turun yliopisto

Turun yliopiston SWiPE-tutkijat työskentelevät Turun kauppakorkeakoulussa. Turun yliopiston tutkijat tuovat hankkeeseen monitieteistä osaamista liittyen erityisesti yrittäjyyteen ja tiede- ja tutkimuspolitiikkaan, työelämään ja koulutukseen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ETLA 

ETLA on yksityinen, voittoa tavoittelematon tutkimusorganisaatio, joka pyrkii vaikuttamaan tutkimuksen kautta yhteiskunnan kehitykseen ja kilpailukykyyn. ETLA:n tutkijat tuovat SWiPE-hankkeeseen tutkimusosaamista liittyen erityisesti talouden dynaamisuuteen, alustoihin, yrittäjyyteen sekä talouden muutoksiin.

Työterveyslaitos, TTL 

Työterveyslaitos on monitieteinen työhön ja työhyvinvointiin keskittynyt asiantuntijaorganisaatio. TTL:n tutkijat tuovat SWiPE-hankkeeseen digitalisaatioon, työn imuun ja erityisesti julkisen sektorin työn murrokseen liittyvää tutkimusosaamista.

 

Lisäksi SWiPE-hanke tekee tutkimusyhteistyötä useiden muiden tahojen kanssa, kuten:

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
KONE Hissit Oy
Perheyritysten liitto
Setlementtiliitto
CREME – Centre for Research in Ethnic Minority Entrepreneurship, University of Birmingham
Enterprise and Diversity Research Cluster, University of Birmingham