SWiPE – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella

Miten työn muutokset ja alustatalous liittyvät yhteen? Työn sisältö, muodot sekä työn tekemisen ja yrittäjyyden tavat ovat murroksessa globaalin talouden sekä uusien teknologioiden ja alustojen myötä. Muuttuvat osaamisvaatimukset edellyttävät myös koulutukselta uusiutumista. SWiPE – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella -konsortion tutkimushankkeissa tutkitaan näitä ilmiöitä ja niiden muutoksia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun, ETLAn ja Työterveyslaitoksen monen tutkijaryhmän ja usean tieteenalan monitieteisenä yhteistyönä. Tutkimuskonsortiota johtaa professori Anne Kovalainen Turun yliopistosta.

 

Turun yliopistoETLAFinnish Institute Occupational HealthAcademy of Finland Strategic research